საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის მმართველობისა და მენეჯმენტის ქცევის კოდექსი


ქცევის კოდექსის პროექტი შემუშავებულია ბაფის მმართველობის ძირითადი ორგანოს - გამგეობის, მისი  კომიტეტების წევრების,  მენეჯმენტისა და თანამშრომლებისათვის.  ბაფის წევრების მოლოდინია, რომ პირები, ვისაც წინამდებარე ქცევის კოდექსი ეხება, უპირობოდ დაიცავენ ამ დოკუმენტით დადგენილ კეთილსინდისიერი ქცევის სტან­­­დარ­ტებს.

files/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98.pdf

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge